Endirimlər
Pulsuz
Quraşdırılma

Məhsulun keyfiyyəti

ТМ POLAIR avadanlıqlarının əsasını müasir istehsal texnologiyaları, qabaqcıl tərtibat qərarları və öz sahələrində onilliklər ərzində uğurlu işləri ilə mütəxəssis statusunu təsdiq edən dünya liderlərinin istifadəsi birləşdirir.

Keyfiyyətə nəzarət material və hissələrin təchizatçılarını seçmək mərhələsində başlayır. Bunun üçün təchizatçıları müxtəlif parametrlər üzrə daimi qiymətləndirmə sistemi tətbiq edilmişdir. Satın alınan material və hissələrin hazır məhsulun keyfiyyətinə təsir etdiyini başa düşərək, biz yalnız özünü təsdiq etmiş Avropa və Rusiya istehsalçıları ilə işləyirik.

Çox mərhələli keyfiyyətə nəzarət sistemi istehsal üzərində də qurulmuşdur. Bu, hissələrin və xammalın alınmasından başlayır, texnoloji prosesin müxtəlif mərhələlərində davam edir və məhsul sevkiyatı mərhələsində başa çatır.

Hazır avadanlıqların hər nüsxəsi, ona zavod nömrəsi təyin edilmədən əvvəl soyuducu sistemin əsas parametrlərinin yoxlanması üzrə sınaqdan keçir. Bütün yoxlanılan parametrlər kompüter tərəfindən qeydə alınır və məlumat bazasında qeyri-müəyyən müddətə saxlanılır.